Logo

تاریخچه

معلومات مختصر پیرامون
اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان
“امکا”

آدرس فعلی اتحادیه: شهر کابل بوده دفاتر ساحوی آن در (25) ولایات کشور فعالیت دارد و بر اساس ضرورت در تمام ولایات ولسوالی های ولایات و محلات میتواند ایجاد گردد و در حال حاضر پروسه آن ادامه دارد.
این نهاد با وصف آنکه در سال 1343 هجری شمسی بمثابه یک نهاد اجتماعی مدافع حقوق کارمندان و کارگران پاه به عرصه وجود گذاشت و از آن تاریخ تا کنون بمثابه بزرگترین ساززمان اجتماعی و مرکز بسیج کارگران و کارمندان با داشتن تأمین روابط کاری با سازمان بین المللی کار (I L O) و بحیث یک سازمان راجستر شده در وزارت عدلیه به فعالیت خویش ادامه داده و به تأسی از ماده (35) قانون اساسی و ماده (7) قانون سازمانهای اجتماعی، ماده (27) قانون کار و کنوانسیون ها در جامعه فعالیت مینماید.
این سازمان با هیچ یکی از احزاب سیاسی وابسته نبوده و روابط خود را با کلیه احزاب، تنظیم ها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و ابرگانهای دولتی براساس همکاری های متقابل تأمین مینماید.
متأسفانه که این سازمان بعد از احیای مجدد در سالهای اخیر بدست افراد نا مطلوب، جاه طلب، فساد پیشه، معامله گر و استفاده جو قرارگرفت و اتحادیه از مسیر اصلی کار خود منحرف گردید، بلاخره از طرف وزارت عدلیه در حالت تعلیق در آورده شد و جواز فعالیت آن قید گردید، و اتحادیه در وضعیت بد قرار گرفت و قانونمندی آن در سطح ملی و بین المللی زیر سوال قرار گرفت.
با وصف این اقدام دولت، رهبری نابکار و استفاده جوی اتحادیه به کار شان در این نهاد ادامه داده و از هر لحاظ اتحادیه را به مشکلات عدیده مواجه گردانیدند، که برای رفع این پرابلمها کارمندان صادق و متعهد آن توانستند طی تدویر کنگره فوق العاده “امکا” که منجر به انتخاب رهبری جدید گردید تغیرات مثبت را در این ارگان اجتماعی وارد نماید و یکبار دیگر اتحادیه را در مسیر اصلی کار و فعالیت سمت دهی نماید و جواز فعالیت جدید شماره (929) مورخ 6 حمل 1391 را از مقام وزارت عدلیه ج.ا.ا اجرا و بدست آوردند و اعتبار و پرستیژ اتحادیه را یکبار دیگر قانونمندی بخشیده، و بر اجراآت غیر قانونی و خلاف پرنسیسب های اتحادیوی خاتمه داد وظایف مشخص جدید و مبارزه علیه فساد را و کار صادقانه را برای اتحادیه در اولویت قرار داده اند و از حالت تعلیق نجات، که اکنون در پهلوی سایر نهاد های اجتماعی با افتخار به کار و فعالیت خویش ادامه میدهد.
امروز هویت اتحادیه در نزد سازمانهای اجتماعی و جامعه مدنی و نهاد های بین المللی جایگاه خود را دریافته و با امیدواری به فردای روشن در جهت خدمتگذاری به جامعه از طریق دفاع مشروع از زحقوق کارکنان مصروف کار و فعالیت مینماید.